Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Katedra za anatomiju

27.05.2015.

Komisija za procenu doktorskih disertacija i specijalističkih radova - jun 2015.


Kategorija: General
Postavio: webmaster

 

Komisija za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu
doktorskih disertacija i specijalističkih radova
– jun 2015. godine-

 

          Komisija za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova održaće se u sredu 17. juna 2015. godine u 12 sati.
       Molimo sve koji pripremaju materijal za Komisiju da isti dostave Petru Sikimiću, referentu za poslediplomske studije, najkasnije do petka 12. juna 2015. godine do 10 časova.
        Da bi se razmatrali Izveštaji Komisija vezani za teme doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova kao i predlozi tema za izradu specijalističkog rada na akademskoj specijalizaciji prispeli na dnevni red, neophodno je da sednici prisustvuju mentor ili jedan od članova Komisije podnetog Izveštaja odnosno predloga.

Računarska mreža fakulteta |Webmail