Categories: General
      Date: Jun 11, 2015
     Title: Prezentcaija MCLS programa doktorskih studija Univerziteta u Vejomingu

 

Презентација MCLS програма докторских студија Универзитета у Вајомингу


Дана 21. августа 2015. године у 12h, у предаваоници Кетдре за хигијену и технологију намирница Факултета ветеринарске медицине у Београду, одржаће се презентација Програма докторских студија Molecular and Cellular Life Sciences (MCLS) Универзитета у Вајомингу (University of Wyoming, USA).
Овај програм је у последњих шест година доделио неколико стипендија студентима који су завршили основне студије у Србији, од којих је већина дипломирала управо на Факултету ветеринарске медицине у Београду.
Презентацијa ће обухватити све информације о условима и процедури пријављивања, програму и трајању докторских студија, висини стипендије, животу у Вајомингу, као и приликама које се пружају након завршетка студија. О овим, али и о свим другим релевантним темама говориће ДВМ Владимир Лажетић, докторант MCLS програма."