Categories: General
      Date: Jun 26, 2015
     Title: Odbrana diplomskih radova

 

ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА 

Дана 29. 06. 2015. године у 11 часова, на Катедри за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање одржаће се јавна одбрана дипломског рада  Бранке Никитовић, студента Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, на тему Патологија гравидитета узрокована поремећајем плодових омотача пред Комисијом у саставу: проф.др Војислав Павловић, проф.др Слободанка Вакањац и доц.др Владимир Магаш.

Приступ слободан

 

ЈАВНА ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА 

Дана 29. 06. 2015. године у 12 часова, на Катедри за породиљство, стерилитет и вештачко осемењавање одржаће се јавна одбрана дипломског рада  Тасић Владана, студента Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, на тему Плацентација домаћих животиња пред Комисијом у саставу: проф.др Војислав Павловић , проф. др Слободанка Вакањац и проф.др Милош Павловић.

Приступ слободан