Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Eksterni dokumenti

 Eksterni dokumenti
PREUZMI
ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU
 
 Eksterni dokumenti
PREUZMI
STATUT UNIVERZITETA U BEOGRADU
Statut Univerziteta u Beogradu - Izmene 2012.

Statut Univerziteta u Beogradu - Izmene i dopune 2013.

Statut Univerziteta u Beogradu - Izmene i dopune 2014.

 Eksterni dokumenti
PREUZMI
PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU
     

 Eksterni dokumenti
PREUZMI
ZAKON O VETERINARSTVU

 Eksterni dokumenti
PREUZMI
PRAVILNIK I STANDARDI ZA AKREDITACIJU USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA

 Eksterni dokumenti
PREUZMI
PRAVILNIK I STANDARDI ZA SPOLJAŠNJU PROVERU
KVALITETA VISOKOOBRAZOVNIOH USTANOVA

 Eksterni dokumenti
PREUZMI
PRAVILNIK I STANDARDI ZA SAMOVREDNOVANJE VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA

 

 

 


Računarska mreža fakulteta |Webmail