Katedra
 za radiologiju i radijacionu higijenu
 
Telefon/FAX
 
 
 011/2685-291
 
Telefon
 
 
 011/2685-291
 
e-mail
 
 
radiologija@vet.bg.ac.rs
radijacija@vet.bg.ac.rs
 
 
radno vreme katedre:
 
 
 9:00 - 14:00h