Zakon o dobrobiti životinja

DIREKTIVA EU O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U NAUČNE SVRHE

Pravilnik o radu sa oglednim životinjama Republike Srbije

SAGLASNOST ODGOVORNOG LICA INSTITUCIJE
U KOJOJ SE OGLED NA ŽIVOTINJAMA SPROVODI

Obrazac za Etičku Komisiju - RTF - formular

Dobrobit životinja - uputstvo za predaju obrazaca

Pravilnik Ministarstva

Vodič za rad sa eksperimentalnim životinjama
Species-Specific Information - Techniques for
Handling, Sexing, Injection, and Blood Collection