Šef Katedre, dr Vojislav Pavlović, redovni profesor