Studentski parlament Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu

Kinološka sekcija

International Veterinary Students' Association (IVSA) - Serbia

Centar za naučno istraživački rad studenata - CNIRS

Lovačka sekcija FVM Beograd

Centar za planinsko stočarstvo - pdf