Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Doktorske akademske studije

 
 

Predmeti i predmetni nastavnici
PREUZMI
Predmeti i predmetni nastavnici na DAS 2009. godine
 
Predmeti i predmetni nastavnici na DAS 2014. godine
 

 

 
PREUZMI
Početak nastave na DAS
 

 

 

 
PREUZMI
CENOVNIK POSTDIPLOMSKIH STUDIJA
 

 

OBRASCI ZA AUTORSTVO
PREUZMI
Izjava o autorstvu
 
Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada
 
Izjava o korišćenju
 

  
Obrasci neophodni za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije
doc-rar ЋИПИЛИЦА -------->
Obrasci neophodni za prijavu, izradu i odbranu doktorske disertacije doc-rar LATINICA ---------->
 

 
PREUZMI
 Komisija za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu radova
    

 
PREUZMI
Uputstva za doktorske disertacije
    

 
PREUZMI
Elektronska verzija doktorske disertacije
    

 
PREUZMI
Forma doktorske disertacije
    

Spisak mentora
PREUZMI
Lista mentora
    

 
PREUZMI
DOKTORSKE DISERTACIJE 1940-2014 FVM 
    

 
PREUZMI
 Studijski program doktorskih akademskih studija 2014. godine
    

 
PREUZMI
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama 2014. godina
    
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama 2008. godina     

 
PREUZMI

PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVE I ODBRANE TEZA ZA STICANJE
AKADEMSKIH, 
 STRUČNIH I NAUČNIH ZVANJA

    

 
PREUZMI
 Knjiga predmeta doktorskih akademskih studija
    

 
PREUZMI
 Knjiga nastavnika doktorskih akademskih studija
    


Računarska mreža fakulteta |Webmail