Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Biblioteka

Rukovodilac biblioteke: Dušica Čavadarević.
Telefon: +381 11 3615-436 lok. 316 e-mail: biblioteka@vet.bg.ac.rs

 

Centralna biblioteka Fakulteta veterinarske medicine osnovana je 1936. godine, iste kada je i fakultet počeo sa radom. U njoj je smešten centralni katalog kao i deo fonda. Površina biblioteke je 95 m2, od čega 43 m2 zauzima čitaonica sa 30 čitalačkih mesta. Pristup fondu je slobodan. Što se smeštajnog prostora tiče, Centralna biblioteka obuhvata 25 katedarskih biblioteka. Centralna biblioteka poseduje abecedni i topografski katalog monografskih i serijskih publikacija, kao i katalog doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova. Fond biblioteke obuhvata oko 20000 knjiga, 600 doktorskih disertacija, 800 magistarskih radova, 2000 specijalističkih radova kao i 700 naslova serijskih publikacija.

Korisnici biblioteke su nastavnici i stručni saradnici, studenti, postdiplomci i doktorandi, a vrsta usluga koje biblioteka pruža je iz postojećeg fonda.

 U tekućoj godini biblioteka prima sledeće strane stručne časopise, putem kupovine, razmene ili poklona

·         Veterinary Journal
·         American Journal of Veterinary Research
·         Journal of the American Veterinary Medical Association
·         Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift
·         Recueil de medecine veterinaire d'Alfort
·         OIE Bulletin
·         Veterinarija
·         Journal of Animal Science
·         Journal of Comparative Pathology
·         Veterinary Pathology
·         Veterinary and Human Toxicology
·         Archiv für Lebensmittelhygiene
·         Fleischwirtschaft
·         Journal of Food Science
·         Journal of Dairy Research
·         Milchwissenschaft
·         Equine Veterinary Journal
·         Journal of Wildlife Diseases
·         Poultry Science
·         Veterinary Record
·         Fems Microbiology Reviews
·         Fems Microbiology Ecology
·         Acta parasitologica Polonica
·         Suomen elainkaarilehti
·         Annales de medecine veterinaire
·         Acta Veterinaria Scandinavica
·         Tierarztliche Umschau
·         Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical Society

Računarska mreža fakulteta |Webmail