Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Nastava

Fakultet veterinarske medicine organizuje integrisane osnovne i master akademske studije, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije.

Obrazovni proces se ostvaruje na osnovu nastavnog plana i programa.

Nastavnim planom se utvrđuju trajanje studija, nastavni predmeti i njihov raspored po godinama studija, semestrima i broj časova predavanja i vežbi.

Programom nastavnog predmeta utvrđuje se njegov sadržaj, oblici nastave i način provere znanja studenata.

Za neposrednu organizaciju nastave predmeta i realizaciju u skladu sa Statutom Fakulteta odgovorna je katedra tog predmeta.


Računarska mreža fakulteta |Webmail