Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

O nama

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu smešten je u blizini centra grada u Bulevaru oslobođenja 18, nekoliko stotina metara od centralnog gradskog trga Slavije u smeru prema Autokomandi. U neposrednoj blizini fakulteta nalaze se Medicinski i Stomatološki fakultet. U vreme kada je fakultet osnovan, dakle pre više od sedamdeset godina, nalazio se na rubu Beograda koji se počeo naglo razvijati. U poslednje vreme razmišlja se o dislokaciji fakulteta iz centra grada.

 

Iako je ideja o osnivanju Fakulteta veterinarske medicine nastala početkom dvadesetog veka, ova institucija je osnovana Rešenjem Ministarstva za obrazovanje br. 30281/36 1936. godine pod imenom Veterinarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Dana 19. augusta 1936 izabrani su prvi profesori, mahom sa Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta, koji su, u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta, dobili zadatak da pokrenu nastavu. Prvi Dekan fakulteta bio je Prof. Dr Živojin Đorđević. Te 1936. godine upisano je ukupno 149 studenata, a nastava je izvođena u prostorijama Medicinskog fakulteta.

 

Prve godine postojanja fakulteta otvorena su radna mesta za redovne profesore, vanredne profesore, docente i asistente. Eminentne ličnosti zaslužne za razvoj fakulteta, profesori Dr Ilija Đuričić, Dr Antonije Vuković, Dr Čedomir Simić, Dr Jovan Dimić, Dr Vladeta Simić itd. bili su prvi koji su izabrani u kolegijum.

 

Neposredno pred početak Drugog svetskog rata, započeta je izgradnja sadašnje zgrade fakulteta. Izgradnja je prekinuta 1941. godine, a nastavljena 1946. Zgrada i većina klinika završene su 1948. godine.

 

Fakultet je danas izrastao u visokoškolsku i naučnu organizaciju sa 240 zaposlenih, od kojih su 102 profesori i docenti, 26 asistenti, a 112 lica obavlja tehničke poslove. Na Fakultetu danas studira 1231 redovnih studenata i 87 poslediplomaca. Do 2006. godine na Fakultetu je diplomiralo 7574 studenta, magistarske studije završilo je 355, a specijalističke studije 900 diplomiranih veterinara i stručnjaka srodnih struka. Veliki broj stručnjaka je prošao kroz individualno usavršavanje a još veći završio kraće ili duže kurseve i seminare za inovaciju znanja. Doktorske disertacije odbranilo je 742 postdiplomca. Pet profesora Fakulteta veterinarske medicine su postali članovi Srpske akademije nauka i umetnosti.

 

Za izvanredne zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnog i naučnog kadra i značajan doprinos razvoju i unapređivanju veterinarske delatnosti Predsedništvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije odlikovalo je Veterinarski fakultet novembra 1981. godine Ordenom zasluge za narod sa zlatnom zvezdom (Ukaz Predsedništva SFRJ br.107 od 26. XI 1981. godine).


Računarska mreža fakulteta |Webmail