Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Katedra za parazitologiju

Šef Katedre, dr Zoran Kulišić, redovni profesor

Prezentacija katedre nalazi se ovde

 

Usluge i delatnosti kojima se bavi Katedra za parazitologiju:
Nastavna aktivnost:
- Nastava (predavanja, vežbe, kolokvijumi i seminarski radovi) na osnovnim, doktorskim i specijalističkim studijama (osnovni i izborni predmeti);
 
Naučno-istraživački rad:
- Učešće na naučnim, tehnološkim i inovacionim projektima;
 
Publikacija:
- Publikacija naučnih i stručnih dela, udžbeničke literature namenjene studentima i diplomiranim stručnjacima veterinarske i humane medicine;
 
Stručni rad u laboratoriji:
- Uzimanje i priprema uzoraka za parazitološki pregled;
- Parazitološki pregledi;
- Pravljenje trajnih preparata;
- Obuka za rad u laboratoriji;
- Saveti u pojedinačnim slučajevima;
- Stručno mišljenje.

Računarska mreža fakulteta |Webmail