Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Plan nastave JESENJI SEMESTAR

 
Napomena: aktuelni Planovi nastave su boldirani

PRVA GODINA

ANATOMIJA-pdf

BIOFIZIKA-pdf

PONAŠANJE, DOBROBIT I ZAŠTITA ŽIVOTINJA-pdf

MEDICINSKA HEMIJA-pdf

ZOOLOGIJA-pdf

OTROVNE I LEKOVITE BILJKE BALKANA-pdf

KOMUNIKOLOGIJA I VETERINARSKA MEDICINA-pdf

BIOSTATISTIKA SA INFORMATIKOM-pdf

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI DRŽANJA ŽIVOTINJA-pdf

EKSPERIMENTALNA HEMIJA-pdf

AKVARISTIKA-pdf


DRUGA GODINA

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM-pdf

ISHRANA-pdf

FIZIOLOGIJA-pdf

HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM-pdf

ZAŠTITA I SPASAVANJE ŽIVOTINJA U VANREDNIM SITUACIJAMA-pdf

UZGOJ I NEGA LAB. ŽIVOTINJA-pdf

PREZENTACIJA UZGOJ I NEGA LAB. ŽIVOTINJA-ppt

STOČARSTVO-pdf

AKVARISTIKA-pdf

                  

TREĆA GODINA

OPŠTA PATOLOGIJA-pdf

ZOOHIGIJENA 2-pdf

OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA-pdf

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA-pdf

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA-pdf

RIBARSTVO-pdf

VETERINARSKA GENETIKA-pdf

TOPOGRAFSKA ANATOMIJA-pdf

Izborni predmet - Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja

SPORTSKA MEDICINA-pdf

KINOLOGIJA I FELINOLOGIJA-pdf

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ŽIVOTINJA U VANREDNIM SITUACIJAMA-pdf

ČETVRTA GODINA

OPŠTA HIRURGIJA-pdf

SPECIJALNA HIRURGIJA-pdf

BOLESTI KOPITARA-pdf

BOLESTI KOPITARA I MESOJEDA-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA  MALIH ŽIVOTINJA I KONJA 1-pdf

BOLESTI MALIH ŽIVOTINJA-pdf

BOLESTI PREŽIVARA-pdf

PARAZITSKE BOLESTI-pdf

TROPSKE BOLESTI-pdf

RADIOLOŠKA ULTRAZVUČNA I ENDOSKOPSKA DIJAGONOSTIKA-pdf

PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA-pdf

Izborni predmet - Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja

IZBORNI PREDMET - RADIOEKOLOGIJA-pdf

IZBORNI PREDMET - VETERINARSKA HIRURGIJA 1-pdf

IZBORNI PREDMET - ZOOHIGIJENA 2005.-pdf

PORODILJSTVO STERILITET I V.O.-pdf         

OBJEKTI INDUSTRIJE NAMIRNICA-pdf

FARMAKOGNOZIJA-pdf

IZBORNA OBLAST OBJEKTI INDUSTRIJE NAMIRNICA-pdf

 

PETA GODINA

 

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MLEKA-pdf

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA MALIH ŽIVOTINJA I KONJA 3-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA 1-pdf

ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA I BOLESTI PČELA-pdf

BOLESTI RIBA, RAKOVA I ŠKOLJKI-pdf

BOLESTI SVINJA-pdf

BOLESTI SVINJA-PRAKTIČNA NASTAVA-pdf

ETIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI-pdf

BOLESTI ŽIVINE-pdf

INFEKTIVNE BOLESTI ŽIVOTINJA-pdf

ZAKONSKI PROPISI U VETERINARSKOJ MEDICINI-pdf

PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA-pdf

IZBORNA OBLAST - VETERINARSKA HIRURGIJA-pdf

IZBORNA OBLAST - ZOOHIGIJENA 2005.-pdf

IZBORNA OBLAST - ZOOHIGIJENA 2009.-pdf

STRUČNA PRAKSA-pdf

 

ŠESTA GODINA

ETIKA I KOMUNIKOLOGIJA U VETERINARSKOJ MEDICINI-pdf

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA-pdf

ZAKONSKI PROPISI U VETERINARSKOJ MEDICINI-pdf

EKONOMIKA VETERINARSTVA-pdf

TEHNOLOGIJA MLEKA-pdf 

TEHNOLOGIJA MESA-pdf

HIGIJENA MESA, RIBA, RAKOVA I ŠKOLJKI-pdf

TEHNOLOŠKE OPERACIJE-pdf

ZOOHIGIJENA-pdf 

RADIOBIOLOGIJA I RADIJACIONA HIGIJENA-pdf

RADIOEKOLOGIJA-pdf

KONTROLA NAMIRNICA-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA 3-pdf

IZBORNA OBLAST - ZOOHIGIJENA 2009.-pdf

STRANI JEZIK

ENGLESKI JEZIK-pdf

RUSKI JEZIK-pdf

NEMAČKI JEZIK-pdf

FRANCUSKI JEZIK-pdf

 

OBAVEZNE IZBORNE OBLASTI

UZGOJ PATOLOGIJA I TERAPIJA FARMSKIH ŽIVOTINJA-pdf

FARMAKOGNOZIJA-.pdf

VETERINARSKA PROFESIJA I DRUŽTVO-.pdf

 


Računarska mreža fakulteta |Webmail