Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Plan nastave PROLEĆNI SEMESTAR

PROLEĆNI SEMESTAR

Napomena: aktuelni Planovi nastave su boldirani

PRVA GODINA

BOTANIKA-pdf

Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda

OTROVNE I LEKOVITE BILJKE BALKANA-pdf

ANATOMIJA I TOPOGRAFSKA ANATOMIJA PREDAVANJA VEŽBE -pdf

PONAŠANJE, DOBROBIT I ZAŠTITA ŽIVOTINJA-pdf

ZAŠTITA I SPASAVANJE ŽIVOTINJA U VANREDNIM SITUACIJAMA-pdf

HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM-pdf

KINOLOGIJA I FELINOLOGIJA-pdf

STOČARSTVO SA GENETIKOM-pdf

BIOHEMIJA-pdf

UZGOJ I NEGA LOVNE DIVLJAČI-pdf

UZGOJ I NEGA PČELA-pdf

DRUGA GODINA

EKONOMIKA VETERINARSTVA-pdf

HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM-pdf

FIZIOLOGIJA: PREDAVANJA VEŽBE - pdf

ISHRANA-pdf

PARAZITOLOGIJA-pdf

PČELARSTVO-pdf

BIOLOGIJA I GAJENJE PUŽEVA-pdf

STOČARSTVO-pdf

KONJARSTVO I KONJIČKI SPORT-pdf

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM 2-pdf

ZOOHIGIJENA-pdf

ZOOHIGIJENA RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE-pdf

RIBARSTVO-pdf

UZGOJ I NEGA FARMSKIH ŽIVOTINJA-.pdf

UZGOJ I NEGA ŽIVOTINJA U ZOOVRTOVIMA-pdf

UZGOJ I NEGA DIVLJIH ŽIVOTINJA U ZOOVRTOVIMA-pdf

 

TREĆA GODINA

PARAZITSKE BOLESTI-pdf

MIKROBIOLOGIJA NAMIRNICA-pdf

OPŠTA HIRURGIJA I ANESTEZIOLOGIJA-pdf

ANESTEZIOLOGIJA-pdf

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA-pdf

FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA-VEŽBE-pdf

AKVARISTIKA-pdf

BOLESTI RIBA-pdf

KLINIČKA HEMATOLOGIJA I BIOHEMIJA-pdf

VETERINARSKA GENETIKA-pdf

OPŠTA KLINIČKA DIJAGNOSTIKA-pdf

UZGOJ I NEGA PASA I MAČAKA-pdf

UZGOJ I NEGA SPORTSKIH KONJA-pdf

 

ČETVRTA GODINA

BOLESTI MALIH ŽIVOTINJA-pdf

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MLEKA-pdf

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA NAMIRNICA-IZBORNA OBLAST-pdf

OSNOVE HIGIJENE NAMIRNICA-pdf

PORODILJSTVO STERILITET I V.O. DOMAĆIH ŽIVOTINJA-pdf

ANALIZA NAMIRNICA ANIMALNOG POREKLA-pdf

TEHNOLOGIJA MLEKA-pdf

BOLESTI KOPITARA-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA MALIH ŽIVOTINJA I KONJA 2-pdf

BOLESTI PREŽIVARA-pdf

SPECIJALNA HIRURGIJA-pdf

IZBORNA OBLAST PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA-pdf

KRATAK SADRŽAJ PREDMETA OBAVEZNE IZBORNE OBLASTI U VIII SEMESTRU-pdf

IZBORNA OBLAST VETERINARSKA HIRURGIJA 2-pdf

LETNJA KLINIČKA PRAKSA-pdf

 

PETA GODINA

RADIOLOŠKA ULTRAZVUČNA I ENDOSKOPSKA DIJAGOSTIKA-pdf

OSNOVI RENDGENOLOGIJE I FIZIKALNA TERAPIJA-pdf

HIGIJENA I TEHNOLOGIJA MESA-pdf

SPECIJALNA HIRURGIJA-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA MALIH ŽIVOTINJA I KONJA 4-pdf

ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA I BOLESTI PČELA-pdf

HIGIJENA MESA-pdf

KONTROLA NAMIRNICA-pdf

RADIOBIOLOGIJA SA RADIJACIONOM HIGIJENOM: PREDAVANJA VEŽBE - pdf

IZBORNA OBLAST PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA-pdf

KLINIČKA PATOLOGIJA I TERAPIJA SOCIJALNIH ŽIVOTINJA 2

KRATAK SADRŽAJ PREDMETA OBAVEZNE IZBORNE OBLASTI U X SEMESTRU-pdf

ETIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI-pdf

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA-pdf

IZBORNA OBLAST VETERINARSKA HIRURGIJA-pdf

STRUČNA PRAKSA-pdf

 

ŠESTA GODINA

Klinička patologija i terapija socijalnih životinja 4

ZAKONSKI PROPISI U VETERINARSKOJ MEDICINI-pdf

ZAŠTITA I PONAŠANJE ŽIVOTINJA-pdf

VETERINARSKA HIRURGIJA-pdf

IZBORNA OBLAST PREVENTIVNA VETERINARSKA MEDICINA-pdf


 

STRANI JEZIK

NEMAČKI JEZIK-pdf

RUSKI JEZIK-pdf

FRANCUSKI JEZIK-pdf


Računarska mreža fakulteta |Webmail