Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Propisi i obrasci

OSNOVNI PROPISI

PREUZMI

Zakon o visokom obrazovanju

Statut Univerziteta u Beogradu

Statut Univerziteta u Beogradu - Izmene 2012.

Statut Univerziteta u Beogradu - Izmene i dopune 2013.

Statut Univerziteta u Beogradu - Izmene i dopune 2014.

Statut Fakulteta veterinarske medicine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta i saglasnost Univerziteta

Zakon o veterinarstvu

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

PRAVILNICI

PREUZMI

Pravilnik i standardi za akreditaciju ustanova i studijskih programa

Pravilnik i standardi za spoljašnju proveru kvaliteta visokoobrazovnih ustanova

Pravilnik i standardi za samovrednovanje visokoobrazovnih ustanova

Dodatni propisi od značaja za studije veterinarske medicine

 

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije-Propisi

 

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije-Akreditacija

 

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije-Nacionalni savet

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije-Propisi

 

Univerzitetski propisi

 

 

OBRASCI
 
Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata za slanje Rektoratu

 
 
 
 
PRAVILNICI-INTERNI DOKUMENTI 
PREUZMI
PRAVILNIK O RADU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG CENTRA FAKULTETA VETERINARSKE
MEDICINE
PRAVILNIK O UPOTREBI TESTOVA ZA PROVERU ZNANJA STUDENATA
PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI
PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA I OCENJIVANJU
PRAVILNIK O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA
   
PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVE I ODBRANE TEZA ZA STICANJE AKADEMSKIH,
STRUČNIH I NAUČNIH ZVANJA
 
PRAVILNIK O PRIZNAVANJU STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA
PRAVILNIK O RADU CENTRALNE BIBLIOTEKE
PRAVILNIK O USAVRSAVANJU NASTAVNIKA I SARADNIKA
PRAVILNIK O STUDENTSKOM VREDNOVANJU
PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI
PRAVILNIK O VREDNOVANJU VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI STUDENATA
PRAVILNIK O UNAPREĐENJU KVALITETA
PRAVILNIK O RADU STUDENTSKOG PARLAMENTA
PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
PRAVILNIK O ZARADAMA ZAPOSLENIH
Poslovnik o radu studentskog parlamenta
-------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------


Računarska mreža fakulteta |Webmail