Usluge | Linkovi | Galerija | Pretraživanje | AKTUELNO | INFOSTUD | Arhiva vesti  | Javne nabavke | Javne odbrane | English

Print This Page

Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu

Šef Katedre, dr Nikola Krstić, redovni profesor

 

POŠTOVANE KOLEGINICE I KOLEGE,

OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE NA KATEDRI ZA RADIOLOGIJU I RADIJACIONU HIGIJENU FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU, PORED KONVENCIONALNE RADIOGRAFIJE, OD NEDAVNO MOGUĆE OBAVITI I RADIOLOŠKE PREGLEDE METODOM KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE (CT-SKENER).

 
CENOVNIK
 
NATIVNO

SA KONTRASTOM

JEDNA REGIJA
7.000,00
9.000,00
DVE REGIJE
10.000,00
11.000,00
TRI REGIJE
12.000,00
13.000,00
 

ZAKAZIVANJE SE MOŽE OBAVITI SVAKOG RADNOG DANA
OD 9 DO 14 ČASOVA.

 

Ulica: Bulevar oslobođenja 18

Telefon: 011/2685-291

E-mail: radiologija@vet.bg.ac.rs

 

 

DEO TELA
INDIKACIJE
Toraks

-             Sumnja na metastaze;

-             Primarne plućne mase;

-             Pneumotoraks;

-             Konsolidacija pluća-hronična pneumonija;

-             Pleuralni izliv;

-             Oboljenja medijastinuma.

Abdomen

-             Identifikacija promena na organima manje mase:
adrenalne žlezde, pankreas, limfni čvorovi;

-             Klasifikacija i hirurško uklanjanje većih masa na
jetri, slezini,bubrezima, crevima;

-             Pregled gornjeg urinarnog trakta: ektopični ureter,
prisustvo kalkulusa u bubrezima, ureterima, bešici i uretri;

-             Identifikacija portosistemskih šantova.

Zglobovi i mišićnoskeletni sistem

-             Prisustvo bolnosti i/ili hromosti: oštećenja ligamenata,
tetiva, meniskusa, hrskavice, kostiju i efuzije;

-             Dijagnostika koštanih neoplazija i degenerativnih promena;

-             Evaluacija displazije laktova i kukova;

-             Osteogenesis imperfecta;

-             Kompleksne frakture;

-             Kongenitalne anomalije.

Neoplazme

-             Evaluacija mekotkivnih masa, naročito zbog planiranja
hirurških intervencija;

-             Pregled na metastaze;

-             Pregled limfnih čvorova.

Kardiovaskularni sistem

-             Embolija pluća;

-             Perikardijalne efuzije;

-             Suspektne perikardijalne mase;

-             Suspektne tromboze velikih krvnih sudova (aorta, v.cava
ili v.portae).

Ostalo

-             Suspektna strana tela;

-             Drenažni kanali.

CNS-mozak

-      Traume lobanje i sumnja na frakture;

-      Akutne intrakranijalne traume kod kritičnih nestabilnih  
     pacijenata;

-      Suspektna oboljenja mozga: tremor, oštećenja lobanjskih
     nerava,
     vestibularni sindrom, ataksija, centralno slepilo,

     -      Traume glave sa neurološkim simptomima.

CNS-kičma
-      Traume;

-      Akutne ili progresivne tetrapareze ili pareze, spinalni bol,
            kongenitalne anomalije, diskospondilitis, protruzija    
            diskusa, rekurentna postoperativna oboljenja diskusa.

Periferni nervni sistem
-      Sumnja na neoplazije perifernih nerava;

-      Progresivne unilarteralne atrofije mišića ili bol

Nazalna šupljina

-             Hronični zapaljivi procesi, prisustvo nazalnih masa,
defekti na hrskavici i kostima, prisustvo stranih tela

Orbite

-             -      Orbitalne traume sa frakturama, tumori, zapaljivi procesi,

-                     strana tela, egzoftalmus, suspektne retobulbarne mase,

Viscerokranijum i vrat

-             Mekotkivne mase ili oticanje nepoznatog porekla, promene na pljuvačnim žlezdama i laringsu, suspektne mandibularne i maksilarne mase, degenerativni procesi na mekom i kostnom tkivu, tireoidne mase, hronična oboljenja uha i temporalne kosti. 


Računarska mreža fakulteta |Webmail