Septembarski ispitni rok

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku

Predispitne aktivnosti TOPOGRAFSKA ANATOMIJA

OBNOVA PREPARATA

PREDISPITNE AKTIVNOSTI

Anatomija aprilski ispitni rok

Topografska anatomija, rezultati

Aprilski ispitni rok

III kolokvijum

Raspored predavanja i vežbi u II semestru 2016/17.

Februarski ispitni rok-rezultati

Februarski ispitni rok

Potpisi

Rezultati kolokvijuma

Raspoloživi udžbenici

Raspored predavanja i vežbi u školskoj 2016/17.

Grupe generacija 2016/17.

Termini ispita u školskoj 2016/2017.

Plan nastave iz topografske anatomije

Plan nastave iz anatomije