Raspored predavanja i vežbi iz topografske anatomije u petom semestru školske 2017/2018. godine

Raspored predavanja i vežbi iz anatomije u prvom semestru školske 2017/2018. godine

Raspored polaganja ispita u oktobar (2) ispitnom roku

Oktobar (2) ispitni rok

Grupe studenata I godine

Raspored polaganja ispita u oktobarkom (1) ispitnom roku

Obnova preparata u oktobarskom ispitnom roku

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku

Septembarski ispitni rok

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku

Predispitne aktivnosti TOPOGRAFSKA ANATOMIJA

OBNOVA PREPARATA

PREDISPITNE AKTIVNOSTI

Anatomija aprilski ispitni rok

Topografska anatomija, rezultati

Aprilski ispitni rok

III kolokvijum

Raspored predavanja i vežbi u II semestru 2016/17.

Februarski ispitni rok-rezultati

Februarski ispitni rok

Potpisi

Rezultati kolokvijuma

Raspoloživi udžbenici

Raspored predavanja i vežbi u školskoj 2016/17.

Grupe generacija 2016/17.

Termini ispita u školskoj 2016/2017.

Plan nastave iz topografske anatomije

Plan nastave iz anatomije