English Српски (ћирилица)

 
 
 
 
 
 
 
 

Muzej je sa stalnom postavkom. U njoj se nalaze skeleti svih domaćih životinja našeg podneblja, sisara: konja, magaraca, krava, ovaca, koza, svinja, pasa, mačaka, kunića, ali i domaće živine: kokošaka, ćuraka, pataka, gusaka, kao i nekih divljih životinja: kita, kamile, majmuna, lava, medveda, emua, divlje svinje, lame, bivola, kornjače, šarana. Posebno smo ponosni na skelete dva konja koja su u I svetskom ratu prešla Albaniju. Jedan konj je pripadao Vojvodi Petru Bojoviću, a drugi, kobila „Mica“ generalu Vojislavu Tomiću. Oba konja nakon završetka rata bila su smeštena u Topčiderskoj kasarni. Kobila Mica je dočekala prirodnu smrt u 29. godini života, a profesor Simić, kao kraljev major u rezervi, obezbedio je ove vredne eksponate našem muzeju.

Pored prethodnog, posedujemo i zbirku uporedno prikazanih kostiju domaćih životinja, koje se proučavaju na veterinarskoj anatomiji: konja, krava, ovaca i koza, svinja i pasa, ali i pojedinačne kosti i delove tela: žirafe, tigra, vuka, srne, kozoroga, antilope, pelikana. U muzeju se nalazi i zub mamuta. Anatomski muzej sadrži i bogatu kolekciju formalinskih preparata svih organa domaćih životinja, njihovih ekstremiteta i delova tela, kao i veliki broj gipsanih modela domaćih životinja i njihovih organa. Muzej poseduje i preparirane morunu, labuda, severnu gavku i fazana.

 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteka Katedre za anatomiju poseduje značajnu arhivsku građu istorijata katedre Posedujemo kompletnu fotodokumentaciju Katedre za anatomiju Fakulteta veterinarske medicine, od osnivanja do današnjih dana. Posebno bi istakli istorijsku dokumentaciju osnivača katedre prof. dr Vladete Simića (indeksi, diplome, priznanja) kome je prilikom proslave 80 godina Fakulteta veterinarske medicine otkrivena bista na ulazu u Anatomski muzej Katedre za anatomiju FVM. U biblioteci, pored ostalih, nalaze se i nekoliko vrednih anatomskih knjiga iz 19. veka.

Osnovna delatnost muzeja jeste permanentna pedagoška aktivnost s obzirom da se u prostorijama muzeja izvodi praktična nastava za studente FVM, a đaci srednjih i osnovnih škola, kao i predškolska deca, redovni su posetioci muzeja. Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti takođe su posetili muzej u okviru saradnje naša dva fakulteta. U prošloj, 2016. godini, Katedra i muzej učestvovali su u dve značajne manifestacije: Noć muzeja i Festival nauke. U 2016 godini muzej je posetilo 3000 posetilaca. Za posete smo otvoreni svakog radnog dana od 10 do 13 časova.

Na Katedri za anatomiju, u čijem se sastavu nalazi Anatomski muzej FVM, trenutno je zaposleno osam osoba. Na žalost, Muzej kao zasebna radna jedinica ne postoji, a ne postoji ni stalno zaposlena osoba u Muzeju, tako da svakodnevno redovno, ali i plansko, vrlo zahtevno održavanje tog velikog nacionalnog muzejskog blaga (uključujući mehaničko čišćenje i pranje), pored velikih obaveza koje imaju u nastavi, sprovode isključivo nastavnici i saradnici katedre.