O kinološkoj sekciji

Osnivanje Kinološke sekcije Fakulteta vetrinarske medicine inicirali su profesori i stručni saradnici našeg fakulteta sa svojim studentima 1974 godine. Prof. dr Slobodan Pavlović tadašnji šef katedre za stočarstvo i prof. dr Milorad Tadić, šef katedre za hirurgiju okupljaju studente i profesore za koje organizuju veoma posećene seminare iz oblasti kinologije. Cilj osnivača bio edukacija članova i stvaranje kvalitetnog kinološkog kadra.

Prof. dr Milorad TadićProf. dr Slobodan Pavlović

    

Danas, tridesetdevet godina od osnivanja, cilj je ostao isti. Sekcija se bavi organizovanjem kurseva i predavanja iz raznih oblasti kinologije i zdravstvene zaštite pasa kao i dobrobiti pasa. Stalnim predavanjima, kursevima, i druženjima nastojimo da nastavimo tradiciju. Naši članovi su studenti sa celog beogradskog univerziteta tako da sekcija danas broji preko 100 članova. Većina članova su kinološki pripravnici. Za poslednjih deset godina u sekciji je poniklo 12 međunarodnih sudija i preko 40 nacionalnih kinoloških sudija.

Vrata naše sekcije su otvorena za sve iskrene zaljubljenike u pse koji su spremni da još bolje upoznaju svoje ljubimce.

Kinološka sekcija vam omogućava

 • Slušanje kinološkog kursa koji za cilj ima upoznavanje studenata sa osnovama kinologije
 • Pruža mogućnost sticanja zvanja kinološkog sudije
 • Praktično upoznavanje studenata sa radom službenih i lovačkih pasa
 • Grupne posete kinološkim manifestacijama

_________________________________________________________________________________

About us

Cynological Section of Faculty Veterinary medicine in Belgrade was founded by our professors with coworkers and students in 1974. Prof.dr Slobodan Pavlovic , the chair person of Animal breeding department  and prof.dr Miload Tadic, the chair person of Surgery department have organized number of Seminars in cynology wich were very good accepted. The aim was application of cynology skills, education and knowledge of members as well as creating high-quality cynological staff.

Today, on 40th anniversary , the aim is not just education of cynology judges , but also presentation of cynology as a science to all the people who are interested in this area, who can became a part of this organization as well. . The way in which this is achieved is by arranging different courses and lectures in different cynology areas, dogs health care and welfare of animals. With this we are maintaing our tradition. The courses are held by eminent cynology judges, doctors of veterinary medicine and professors of our faculty. In the last 10 years our section created 12 international judges and over 40 national cynology judges. We are opened for everyone who is sincerely interested and want to improve its knowledges in this area.

Cynological Section allows:

  • attendance of cynology courses which has a goal to introduce students with the basics of cynology
  • provides opportunity of getting a cynology judge title
  • intoducting students with the practical  work with working and hounting dogs
  • organize visits to dogs shows